Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Raó social: IRE RE VILANOVA, SLU

CIF: B01598283

Adreça: Calle Pinar, 7, 5.º IZQ, 28006 Madrid

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A IRE RE VILANOVA, SLU tractem la informació següent amb les finalitats següents:

Quan utilitzeu els nostres llocs web, recollim i tractem dades com ara la vostra adreça IP, el navegador i la classe de sistema operatiu, la ubicació aproximada i el lloc web que vau visitar abans d’entrar al nostre lloc web. L’ús dels nostres serveis digitals queda registrat a efectes d’anàlisi estadística.

Per presentar-vos ofertes rellevants, també podrem recollir i utilitzar dades analítiques, si hi heu consentit, com ara seguiment resultant d’antenes wifi, mòbils i GPS.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

A tots els formularis és el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es comunicaran dades.

Podran tenir accés a les vostres dades els proveïdors que ens presten un servei en qualitat d’encarregats de tractament i amb els quals tenim subscrits els contractes corresponents, com ara el proveïdor on s’allotgen les dades facilitades a través dels formularis.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a IRE RE VILANOVA, SLU estem tractant dades personals que la concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

De la mateixa manera, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades, és a dir, rebre les dades personals que ens hagin facilitat i transmetre-les a un altre responsable sense que l’anterior ho pugui impedir.

L’interessat té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

IRE RE VILANOVA, SLU deixarà de tractar les dades, tret per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els vostres drets: per escrit a IRE RE VILANOVA, SLU amb domicili a Calle Pinar, 7, 5º IZQ, 28006 Madrid, juntament amb una prova vàlida en dret, com ara una fotocòpia del DNI, i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a IRE RE VILANOVA, SLU les ha facilitat el mateix interessat.

L’interessat que envia la informació a IRE RE VILANOVA, SLU garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, la vigència i l’autenticitat de les dades personals facilitades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades, i l’EMPRESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta als formularis de registre.

Així mateix, IRE RE VILANOVA, SLU no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat pel que fa a perjudicis hipotètics que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no es podran registrar.

Canvis a la Política de Privadesa

IRE RE VILANOVA, SLU es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits IRE RE VILANOVA, SLU anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Carrer del Ciment 1-5

08800 Vilanova i la Geltrú

Barcelona

Carrer del Ciment 1-5

08800 Vilanova i la Geltrú

Barcelona