www.parcvilanova.com és un domini d’Internet titularitat d’IRE RE VILANOVA, SLU amb CIF B01598283 i domicili a Calle Pinar, 7, 5.º IZQ, 28006 Madrid, en endavant el TITULAR DE LA WEB.

Legislació

Amb caràcter general, les relacions entre el TITULAR DE LA WEB i els Usuaris dels serveis presents en aquest lloc web estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyoles.

Ús i accés d’usuaris

L’Usuari queda informat i accepta que l’accés a aquest web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el TITULAR DE LA WEB.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets del TITULAR DE LA WEB o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei, o impedir-ne la utilització normal. En concret i amb caràcter merament enunciatiu, l’usuari haurà d’abstenir-se de:

* Adoptar qualsevol conducta que impliqui la violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).

* Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts de la pàgina excepte en els casos autoritzats per la llei o expressament consentits pel TITULAR DE LA WEB o pel tercer que, si escau, ostenti els drets d’explotació sobre els continguts en qüestió.

* Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que mereixin la consideració de programari o bases de dades de conformitat amb la legislació vigent, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers.

* Utilitzar els continguts de la pàgina web per a qualsevol tipus d’activitat publicitària o promocional i, en particular, per a l’enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicacions semblants.

* Introduir virus informàtics, fitxers defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través de la pàgina web.

* Destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del TITULAR DE LA WEB o de tercers.

Propietat intel·lectual i industrial

La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent a la data de la seva última actualització. El TITULAR DE LA WEB es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar unilateralment i sense avís previ aquesta informació. Tots els continguts que es mostren a la pàgina (textos, gràfics, fotografies, logotips, dissenys, codis font, continguts audiovisuals o sonors, etc.) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels quals és titular el TITULAR DE LA WEB o tercers que n’han autoritzat la inclusió a la pàgina. Qualsevol explotació de tot o part del contingut de la pàgina, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, està estrictament prohibida. La infracció d’aquests drets pot donar lloc a la iniciació de procediments judicials, civils o penals. No es podrà establir cap enllaç a aquesta pàgina web sense el consentiment previ i exprés del TITULAR DE LA WEB.

Responsabilitat de l’empresa

El TITULAR DE LA WEB no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar d’interferències omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’empresa, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues del sistema d’Internet o d’altres sistemes electrònics. El TITULAR DE LA WEB no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que es poguessin derivar dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web.

El TITULAR DE LA WEB no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del TITULAR DE LA WEB. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web del TITULAR DE LA WEB té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa un suggeriment, una invitació o una recomanació d’aquests enllaços. Per això, tant aquest Avís com la Política de Privadesa només són d’aplicació a la pàgina web del TITULAR DE LA WEB i no es garanteix als accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

Legislació aplicable

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.

Carrer del Ciment 1-5

08800 Vilanova i la Geltrú

Barcelona

Carrer del Ciment 1-5

08800 Vilanova i la Geltrú

Barcelona